Unsere Facebook-Seite

24h Störungsdienst

0163-8606044

Vloerverwarming

Vloerverwarming bestaat uit een dragermateriaal met ingeweven zilverdraden voor stroomvoeding. De koolstofnanobuisjes-dispersie wordt machinaal aangebracht in een striplaag op het 30 cm brede dragermateriaal. De lengte van de verwarmingsbanen wordt vervaardigd naar gelang de ruimtegrootte of warmteafgifte. De afgewerkte verwarmingsbanen zijn aan beide zijden gelamineerd tegen binnendringen van vocht. De toevoerleidingen zijn elk 5 m lang en worden tijdens de installatie passend ingekort zodat ze allemaal naar een wandaansluitdoos kunnen worden geleid. Volgens onze berekeningen en ervaring heeft u slechts 90 watt per m² vloeroppervlak nodig, in vergelijking met een conventionele vloerverwarming met 120 watt. De regulatie van de vloerverwarming kan worden gedaan via een conventionele kamerthermostaat.

De vloerverwarmingen worden volgens de eisen afzonderlijk in drie versies vervaardigd. Op alle drie de versies zijn patent aangevraagd.

1. Versie:

de verwarmingsbanen worden onder de dekvloer gelegd. Ook mogelijk in vochtige ruimtes!

2. Versie:

de verwarmingsbanen worden op de dekvloer gelegd in een dunbedproces onder de tegels. In dit geval worden de verwarmingsbanen geschuurd, zodat een stevige hechting aan de lijm wordt gewaarborgd.

3. Versie:

de tegelverwarming. In deze versie wordt de verwarmingsdispersie direct onder de tegel op een weefsel aangebracht en tegen vocht gelamineerd. De elektrische aansluitkabels zijn elk 5 m lang en kunnen tot de gewenste lengte worden ingekort. Hier moet een tegelgrootte niet minder zijn dan 50 x 50 cm.

Bij de versies 2 en 3 bestaat het substantiële voordeel dat het achteraf aanbrengen van de vloerverwarming kan plaatsvinden zonder grotere constructiewerkzaamheden.